Dôsledky prepojenia nadmernej optimalizácie - poradenstvo SEO od Semalt Expert, Natalia Khachaturyan

Keďže webové stránky naďalej optimalizujú svoj obsah tak, aby ho používatelia mohli vidieť online, môže sa objaviť problém nadmernej optimalizácie. V nedávnej minulosti môžu problémy, ako sú skrytý obsah a vypĺňanie kľúčových slov, tvoriť platformu digitálneho marketingu s neprirodzenými spôsobmi hodnotenia. , V iných prípadoch sú niektorí webmasteri závislí od externých signálov a prenosu pri prenose odkazovej šťavy do svojej domény. Proces SEO závisí od mnohých funkcií optimalizácie na stránke aj mimo stránky, ktorých cieľom je zvýšiť viditeľnosť webovej stránky pre cieľové publikum.

Obsahová stratégka Semalt , Natalia Khachaturyan, vysvetľuje, že mnoho techník internetového marketingu „mimo stránky“ môže tiež spôsobiť zvýšené riziko nadmernej optimalizácie webovej stránky. Spoločnosť Google navyše vykonáva zásahy „umelých“ alebo „neprirodzených“ prepojení, ktorých účelom je zvýšiť autoritu domény v konkrétnom cieľovom výklenku. Väčšina SEO agentúr v dnešnej dobe myslí na históriu prepojenia domény, ktorú plánujú zahrnúť do svojho plánu digitálneho marketingu. Aby ste sa vyhli prípadom rehabilitácie odkazov, môžete sa dozvedieť viac o typoch odkazov, o tých správnych, ktoré prenášajú odkazovú šťavu, ako aj o histórii odkazov a profile domény.

Znaky nadmernej optimalizácie prepojenia

Google závisí od algoritmu na zisťovanie nezvyčajných vzorcov týkajúcich sa toku návštevnosti. Preto je ľahké identifikovať „neprirodzené“ trendy týkajúce sa výkonu niektorých konkrétnych odkazov online. Napríklad väčšina webových stránok má v súčasnosti blog. Aspekty vzájomných väzieb a zakotvených textov sa objavujú v kvantitatívnych mierkach podľa sledovateľných vzorcov. Extrémny výkon, napríklad vysoký prenos na celom webe, môže zvýšiť podozrenie na webové stránky s nadmernou optimalizáciou prepojenia. V nedávnom zákroku môže spoločnosť Google rýchlo stratiť dôveru v niektoré odkazy smerujúce na tieto stránky. V tomto prípade sa tieto odkazové šťavy nemusia brať do úvahy, takže ťah nie je prínosom pre vaše hodnotenie.

Napríklad webová stránka môže začať získavať priamy prenos prichádzajúci z 20 rôznych webov v danom výklenku. Z dôkladného pozorovania sa tieto webové stránky navzájom prepojia. Tieto prípady môžu poskytnúť platformu pre neprirodzené prepojenie z ich historických údajov a trendov. 90% reciprocita môže predstavovať jav, ktorý môže spôsobiť, že webová stránka bude príliš spamová. V minulosti by čierne klobúky SEO agentúry otvárali rôzne weby na prepojenie profilov svojich používateľov alebo webových stránok klientov.

Pri optimalizácii obsahu webových stránok je nevyhnutné riadiť sa prirodzeným spôsobom umiestňovania kotviacich textov. Priradenie príliš veľa trvalých odkazov na texty môže zvýšiť podozrenie, že ide o neprirodzené šírenie informácií, od ktorých spoločnosť Google pri vytváraní distribučných kriviek závisí. Externé prichádzajúce odkazy, ktoré sa zdajú byť prepojené, môžu pomôcť alebo poškodiť priebeh SEO na webovej stránke.

záver

Webové stránky, ktoré nespĺňajú právne kritériá hodnotenia, sú vystavené riziku trestu za hodnotenie. V iných prípadoch môžu stránky trpieť deindexáciou, najmä ak sa oddávajú príliš veľkému počtu taktík SEO v oblasti čiernych klobúk. Spoločnosť Google odporúča tvorcom webových stránok, aby sa zamysleli nad profilom odkazov, ktoré ľudia pripájajú k ich webovým stránkam. V iných prípadoch môžu byť kotviace texty tiež faktorom, ktorý spôsobí zlyhanie procesu digitálneho marketingu. Toto usmernenie SEO vám môže pomôcť zistiť prípady, keď vaše webové stránky môžu trpieť nadmernou optimalizáciou.

mass gmail